INFORMATION

 

FORMÅL

Gladsaxe Bokseklubs formål er at tilbyde medlemmerne deltagelse i boksetræning og -kamp.

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis man har generelle spørgsmål om klubben, holdene eller og selve træningen, kan man kontakte klubben på adressen formand@gladsaxebokseklub.dk.

Hvis man har spørgsmål om økonomi og betaling, kan man kontakte klubben på adressen kasserer@gladsaxebokseklub.dk.

NB! Vi opfordrer til, at man læser nedenstående side før man kontakter klubben. 

Prøvetime:
Hvis man er interesseret i at få en prøvetime, skal man kontakte klubben på adressen formand@gladsaxebokseklub.dk og træffe aftale om, hvilket hold og hvilken dag der passer.
Husk at oplyse navn og alder
Der vil blive reserveret en plads på holdet, og den pågældende træner vil dermed vide, at der kommer interesserede til prøvetime.
Man kan som udgangspunkt deltage i et par prøvetimer, hvorefter man må melde sig ind i klubben for at fortsætte med at træne.
Læs gerne mere under punktet Indmeldelse og betaling.

 

MEDLEMSSKAB

Indmeldelse og betaling:
Ønsker du at indmelde dig i Gladsaxe Bokseklub, sker det via denne indmeldelsesformular eller ved at klikke på ”Bliv medlem” i øverste højre hjørne på klubbens hjemmeside.

NB! Se evt. denne vejledning igennem, hvis du får brug for hjælp til indmeldelsen.

Bemærk, at det er vigtigt at tilmelde sig det specifikke hold, man ønsker at deltage på. Efter oprettelse af kontoen vil man modtage en mail, hvor man skal bekræfte sin mailadresse og typisk inden for et døgn endnu en mail, når en administrator har godkendt kontoen.

Betaling foregår ved, at man tilknytter et betalingskort til ens profil. Log først ind på medlemsprofilen og vælg fanen "Økonomi". Herefter skal man godkende betingelserne og trykke på "Tilføj kort", hvorefter man vil blive viderestillet til en betalingsgateway. Alt der vedrører ens betalingskort foregår via en krypteret forbindelse.

Man skal som udgangspunkt være mindst 10 år gammel for at blive medlem af og træne i Gladsaxe Bokseklub. Er man ikke myndig, det vil sige under 18 år, skal ens forældre/værge melde én ind.

Hvis man efter en prøvetime ønsker at melde sig ind i klubben, skal det foregå via hjemmesiden. Man kan ikke indmelde sig ”på dagen” i klubben.

Hvis man har behov for hjælp til indmeldelse, kan man kontakte klubben på adressen formand@gladsaxebokseklub.dk.

Hvis man har spørgsmål om betaling, kan man kontakte klubben på adressen kasserer@gladsaxebokseklub.dk.

Bemærk, at man ved indmeldelser bekræfter, at man har læst og accepteret teksterne på siderne ”Information” og ”Klubbens vedtægter”, samt betingelserne for behandling af personoplysninger.

Profil:
Når man er blevet medlem af klubben, kan man logge ind på ens profil. Her kan man ændre sine medlems- og betalingsoplysninger, læse beskeder fra klubben samt svar på ofte stillede spørgsmål og udmelde sig eller gøre sit medlemskab passivt.

Passivitet:
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i træningen gennem længere tid, men forventer at vende tilbage til træningen på et senere tidspunkt, kan man få gjort sit medlemskab passivt. Det foregår via ens profil på hjemmesiden. Klik på ”Passivitet/Udmeldelse”, vælg ”Anmod om passivitet” og angiv eventuelt en begrundelse. Man betaler ikke kontingent som passiv.

Udmeldelse:
Udmeldelse skal via ens profil på klubbens hjemmeside inden månedens udgang. Pågældende medlem skal have betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Klik på ”Passivitet/Udmeldelse”, vælg ”Anmod om udmeldelse” og angiv eventuelt en begrundelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Til– og framelding til træning:
Hvis man ønsker at deltage i en træning, skal man tilmelde sig denne specifikke træning via kalenderen på klubbens hjemmeside. Årsagen er dels, at der på grund af sikkerhedshensyn og træningssalens størrelse er et begrænset antal pladser og dels, at det er vigtigt for træneren at vide, hvor mange deltagere, der kommer af hensyn til forberedelsen af træningen. Klik på den ønskede træning og derefter på ”Tilmeld begivenhed” og endelig på ”Bekræft tilmelding”. En fordel ved at tilmelde sig en træning er, at man får direkte besked via mail, hvis denne senere bliver aflyst.

Hvis man bliver forhindret i at deltage i en træning, som man er tilmeldt, er det vigtigt, at man framelder sig på samme vis ved at klikke på ”Afmeld begivenhed” og derefter bekræfte afmeldingen. Derved optager man ikke unødigt en plads.

Tjek-ind:
Når man møder til træning, skal man tjekke ind på holdet (pt. ikke nødvendigt). Det foregår ved, at man sætter "flueben" ud for sit navn på medlemslisten, som fremgår af skærmen på disken i klubbens reception. Man kan kun tjekke ind, hvis man faktisk er medlem af klubben.

Kontingent:
Kontingentet for at være medlem af Gladsaxe Bokseklub og deltage i træningen er 100 kr. pr. måned for medlemmer under 16 år og 200 kr. pr. måned for medlemmer over 16 år.

Er man i restance med sit kontingent, vil det fremgå af medlemslisten ved, at der er en lille gul trekant ved ens navn. Man skal sørge for at få betalt sit kontingent snarest muligt. Hvis man har spørgsmål vedrørende betaling og kontingent, kan man kontakte klubben på adressen kasserer@gladsaxebokseklub.dk.

Betaling af kontingent kan kun ske via hjemmesiden og kreditkort. Man kan ikke betale kontingent med kontant betaling/bankoverførsel/MobilePay.

Man kan ikke deltage i træningen, hvis man ikke har betalt sit kontingent. Træneren kan til enhver tid afvise et medlem, som ikke har betalt kontingent.

Er man i kontingentrestance i mere end 2 måneder, vil man blive kontaktet af klubben. Man kan ikke blive medlem på ny, hvis man er i kontingentrestance. Denne skal først betales.

Man skal betale kontingent for hvert hold, man er tilmeldt, med undtagelse af deltagere på børneholdet, der også har fået tilladelse til at træne med kampbokserne. Pigeholdet og Turbo Box kræver heller intet særligt medlemsskab.

Man skal betale kontingent i alle årets 12 måneder, også selvom træningen er aflyst eller klubben er ferielukket.

 

HOLD

Kamp Box (Begyndere):
Kamp Box (Begyndere) er for nystartede boksere uanset alder, men vil ofte have størst deltagelse af yngre boksere. Her trænes fundamental teknik som grundstilling og de elementære bevægelser, slag og parader. Forsigtig sparring med slag mod krop vil ofte forekomme, men først når den enkelte er fysisk og psykisk klar og altid under opsyn af træneren. Desuden vil der være hård fysisk træning, sommetider med et element af leg. Man skal som udgangspunkt være fyldt 10 år for at deltage på Kamp Box (Begyndere). Når træneren vurderer, at en bokser er klar til det, kan denne avancere til Kamp Box (Øvede).

Kamp Box (Øvede):
Kamphold 2 er for øvede og hyppigst lidt ældre boksere, der ofte er begyndt på Kamp Box (Begyndere). Her trænes endnu hårdere fysiske øvelser og mere avancerede teknikker, bevægelser, slag og parader. Yderligere vil der være reel sparring; til tider også med slag mod hoved. Denne sparring vil altid været overvåget af en træner, som sikrer, at den foregår forsvarligt, og der skal anvendes sparringshandsker og sikkerhedsudstyr som tandbeskytter og hjelm. Man skal som udgangspunkt være fyldt 10 år for at deltage på Kamp Box (Øvede), og træneren skal have vurderet, at man er fysisk og teknisk dygtig nok til dette.

Fit Box (Motionshold):
Fit Box (Motionshold) er for dem, der ønsker hård, fysisk træning og konditionstræning med elementer fra boksning, men uden reel sparring. Let sparring med bl.a. plethandsker og veste kan dog forekomme ved enkelte træninger. Tempoet, intensiteten og humøret er højt, men der er mindre fokus på de tekniske detaljer af boksning. Du skal være fyldt 14 år for at deltage på Motionsholdet, men der kan gives dispensation, hvis et barn træner i følgeskab af en voksen.

Fit Box (Kvinder):
En Fit Box-version der udelukkende er skræddersyet til kvinder/piger, med en god blanding af grundlæggende bokseteknikker blandet med styrke-, cardio- og mobilitetstræning. Der er fokus på korrekt bokseteknik og koordinering med maksimal virkning som formål.
Fit Box (Kvinder) er 60 minutters energisk og intens fuld-kropstræning i et sjovt og opmuntrende miljø.

CirkelSøndag (Motionshold):
Cirkeltræning er en træningsform, der involverer forskellige øvelser i træk. Cirkeltræningsøvelserne er opsat i stationer, der tilsammen danner en cirkel. Der vil selvfølgelig være elementer fra bokseverdenen (eksempelvis øvelser på sækkene). Ved at inkludere stille musik og plads til eftertænksomhed i din cirkeltræning, kan det have følgende fordele: Gentagne kendte øvelser kombineret med stille musik vil give plads til eftertænksomhed kan hjælpe med at forbedre din koncentration og fokus. CirkelSøndag er et træningpas uden det sædvanlige højtempo pulsmusik med mulighed for fordybelse - altså uden for meget snak. Du skal have træningstøj, indendørssko, håndklæde og ikke mindst en fyldt drikkedunk med. Du skal være over 18 år for at deltage. 

 

TRÆNING

Træningstider:

 

Varigheden af træningen kan variere lidt. Det afhænger af situationen ved den enkelte træning. Det er træneren, der afgør træningens varighed.

Træningen gennemføres uanset antal fremmødte, men på enkelte hold kan træneren inden start vælge at aflyse træningen, hvis kun et lille antal medlemmer er tilmeldt.

Trænere:
Det er trænerne i klubbens trænerteam, som står for og leder al træning. Der er tilknyttet en fast træner til de enkelte hold/dage. Ved nogle træninger, fortrinsvis på kampholdene, er der både en fast cheftræner og en hjælpetræner. Hvis den faste træner er forhindret, vil hjælpetræneren eller en anden træner fra trænerteamet overtage træningen. Aflysninger vil blive meddelt via hjemmesiden og Facebook. Hvis du er interesseret i at blive en del af trænerteamet, skal du kontakte bestyrelsen.

Træningslejr:
Der arrangeres lejlighedsvis træningslejr for kampbokserne. Her er der mulighed for at arbejde koncentreret og længe med at udvikle teknik, styrke og kondition. Deltagelse foregår ved delvis egenbetaling.

 

BOKSEKAMPE/-STÆVNER

Boksekamp:
Det er suverænt cheftræneren, som afgør, hvem der må stille op til boksekamp. Cheftræneren er altid sekundant og kan udpege yderligere hjælpere.

Boksestævner:
Klubben deltager i relevante stævner og turneringer i ind- og udland. Deltagelse sker ved delvis egenbetaling. Klubben arrangerer selv lejlighedsvis boksestævner og deltager i diplomstævner.

 

TRÆNINGSVILKÅR

Deltagelse:
Boksning er en krævende sport både fysisk og psykisk. Træningen er hård og intens. Ofte med mange gentagelser af de enkelte øvelser. Det kræver mod, styrke, disciplin og respekt at være bokser! Vi er alle forskellige, og alle ikke kan yde det samme. Det er der mange årsager til, men vi respekterer altid hinanden. Klubben forventer, at man møder frisk til træningen og deltager positivt og aktivt med alt, hvad man kan og har. Det motiverer både den enkelte og de andre til træningen. Trænerne er altid forberedte og glæder sig til at træne medlemmerne.

Påklædning:
Der er ingen særlige krav til den påklædning, der trænes i. Et par shorts/leggins og en t-shirt/træningstrøje er tilstrækkeligt. Man skal have træningssko på under træningen, og det skal være rene sko, som kun anvendes indendørs. Der skal altså skiftes sko, inden man går ind i træningssalen. Man må ikke træne i bare tæer eller strømper. Man kan med fordel medbringe et lille håndklæde til at tørre sveden af med.

Ved kampe skal bokserne være iklædt klubbens officielle tøj, som udleveres af klubben.

Udstyr:
Klubben råder over et antal sandsækhandsker og sparringshandsker, som kan lånes de første par gange, man er til træning i klubben. Derefter forventes det, at man sørger for at indkøbe sine egne handsker. Ikke mindst af hygiejniske årsager.

Vedrørende kamphandsker skal cheftræneren være med til at anskaffe disse, da der er særlige krav til vægt og udformning med videre, som skal overholdes.

Det anbefales at bruge håndbind, når der trænes slag for at støtte og beskytte hænder og håndled. De rutinerede boksere/motionister eller træneren kan være behjælpelig med at binde håndbind. Ellers kan man finde diverse vejledninger på YouTube.

Klubben råder over et antal plethandsker, men man er meget velkommen til at anskaffe sine egne.

Klubben råder over et antal sjippetove, men det anbefales, at man anskaffer sit eget sjippetov, da det er meget individuelt, hvilken længde og udformning, der passer den enkelte bedst.

Klubben udlåner beskyttelseshjelme til kampbokserne til brug ved sparring, men det anbefales, at man anskaffer sin egen hjelm.

Der skal anvendes tandbeskyttere ved sparring.

Klubben sælger handsker, hjelme og tandbeskyttere samt t-shirts, trøjer og shorts med og uden klubbens logo. Man skal henvende sig til en træner, hvis man ønsker at købe eller bestille noget, og betaling foregår via MobilePay til 378694.

Klubben stiller sandsække, slagpuder, bokseringe, håndvægte samt andre træningsredskaber til rådighed under træning.

Man skal naturligvis passe på tingene og lægge dem pænt tilbage på plads. Dette gælder især handskerne.

Træning bliver sædvanligvis ledsaget af frisk musik i tidens rytmer.

Det anbefales, at man bruger håndsprit efter at have lånt handsker. Håndsprit/-gel står fremme.

Drikke:
Man skal selv sørge for at medbringe drikkelse til træningen, men det er muligt at købe vand samt proteinshakes og -barer i receptionen. Man skal henvende sig til en træner, hvis man ønsker at købe noget, og betaling foregår via MobilePay til 378694.

 

RAMMER

Omklædning og bad:
Klubben opfordrer alle til at klæde om inden træning og til at gå i bad efter træning. Der er separat bad/omklædning for mænd og kvinder. Mænd benytter omklædning 4, og kvinder benytter ”dommerrummet” ved siden af, som kan låses op af træneren på forespørgsel.

Det er ikke muligt at låse sine ejendele inde, men de kan medbringes i træningslokalet, hvor man selv kan have dem under opsyn. Placér disse langs bagvæggen, så de ikke kommer i vejen under træningen.

Nøglebrik:
Der er mulighed for – mod et depositum på 150 kr. – at få en nøglebrik ved administrationen ved Gladsaxe Stadion, der giver adgang til bade- og omklædningsfaciliteter. Dette er klubben uvedkommende. Kontakt bestyrelsen, hvis der ønskes yderligere information om dette.

Toilet:
Der er adgang til toilet i og ved siden af omklædning 4 og uden for klubbens lokaler.

Sikkerhed:
Al træning foregår på eget ansvar. Det er ens egen forsikring, der dækker.

Man må ikke bære fingerringe, ørenringe, piercinger, armbånd, halskæder, ankelkæder og andet ”bling”, herunder armbåndsure under træningen (sportsure som bæres under håndbind er undtaget). Det kan hænge fast eller blive ramt i kampens hede og medføre skader på én selv og/eller andre. Piercinger som ikke umiddelbart kan fjernes, skal tapes over for eksempel med et stykke plaster.

Har man skavanker eller skader, bør man meddele det til træneren, inden træningen starter. Således er træneren i stand til at tage højde for disse ved for eksempel at foreslå alternative øvelser, så man ikke forværrer skaden.

Er man syg, skal man slet ikke komme til træning; man skal holde sig hjemme og blive rask! Der er ingen grund til at smitte andre i klubben.

Lukkedage:
Klubben er lukket på officielle, danske helligdage; det vil sige ingen træning på nogen af holdene. Der kan dog være behov for, at enkelte kampboksere træner på lukkedage, hvis der er kamp i datomæssig nærhed. Endvidere er de ingen træning i dagene mellem jul og nytår, og i Påskedagene. Træningplanen i sommerferien (juli), vinterferien (uge 7) og efterårsferien (uge 42) varierer fra år til år og afhænger af, om der er trænere til rådighed. Sommetider vil der blive arrangeret hyggelige fællestræninger på tværs af holdene op til helligdage.

Aflysninger/ændringer:
Aflysninger af eller ændringer i træningen vil blive meddelt på klubbens hjemmeside under ”Seneste Nyheder”, på klubbens Facebook-side og via mail så hurtigt som muligt. Man opfordres til at holde sig orienteret på de sociale medier og ved at tjekke sin mail forud for hver træning, så man undgår at gå forgæves. Aflysninger bliver ikke refunderet i kontingentet. Klubben har ikke mulighed for at kontakte hver enkelt, men hvis man er tilmeldt en træning, der bliver aflyst, vil man få direkte besked via mail.

Orden:
Alle medlemmer af Gladsaxe Bokseklub, skal følge klubbens regler som beskrevet på denne side samt klubbens vedtægter. Træneren og/eller bestyrelsen kan til enhver tid tilrettevise eller sågar bortvise et medlem, som overtræder regler og vedtægter.

 

ØVRIG INFORMATION

Nyheder og kommunikation:
Nyheder og vigtige meddelelser udsendes via klubbens hjemmeside, klubbens Facebook-side og i særligt vigtige tilfælde via mail. Vi opfordrer medlemmer til at holde sig ajour og til følge Facebook-siden.

Veteraner:
Klubbens veteraner og æresmedlemmer er altid velkomne i klubben. Hvis de ønsker at træne, skal det foregå på et af holdene. Veteraner betaler et årligt kontingent.

Frivillige:
Gladsaxe Bokseklub drives af en bestyrelse, som alle arbejder ulønnet og frivilligt. Gladsaxe Kommune støtter via Gladsaxe Stadion klubben med lokaler og andre faciliteter.

Beliggenhed:
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg i kælderen under Hero-Bygningen.

Kort: