Referat af Gladsaxe Bokseklubs ordinære generalforsamling, 19. april 2024

Medlemmer af bestyrelsen til stede: Jakob, Alex, Noor, Johnny, Kenneth og Nicolai

Det fremhæves, at dette er den ordinære generalforsamling for 2023.

Dagsorden

0. Valg af referent og dirigent.

1. Formandens beretning for det forløbne år og planer for det kommende.

2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

3. Fastsættelse af kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag:
a. Ophængning af flere sække.
b. Bedre udluftning/ventilation/aircondition.
c. Ændring af vedtægter.

5. Valg til bestyrelsen:
a. Formand: Jakob modtager genvalg.
b. Sekretær: Nicolai opstiller, og Jakob fratræder.
c. Suppleanter: Janus modtager genvalg, Kasper Fischer, Filip Jørgensen, Ebo Nartey og Martin Poulsen opstiller, og Kenneth fratræder.

6. Eventuelt.


Referat

0. Valg af referent og dirigent
Nicolai melder sig til at tage referat. Kasper takker på opfordring ja til at være dirigent.

1. Formandens beretning for det forløbne år og planer for det kommende. 
Formandens beretning begyndte med en grundig gennemgang af de positive udviklinger i klubben i løbet af de seneste 17 måneder siden seneste generalforsamling. Med en imponerende stigning i medlemstallet på 46 % i 2023 tæller klubben nu 183 aktive medlemmer, hvilket er det højeste antal siden vi begyndte at registrere medlemmer på nuværende måde. Denne vækst er den sjette største blandt de 79 idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune; kun overgået af større idrætsgrene som paddle, tennis, fodbold og løb. Boksesporten har oplevet en 22 % medlemsstigning på landsplan, mens vores stigning i Gladsaxe Bokseklub er 46 %, hvilket lokalt placerer os på en delt førsteplads sammen med Søborg Klatreklub. Det er meget flot for en nichesport i en lille kælder!

En særlig anerkendelse blev rettet mod medlemmerne for netop at være medlemmer og at bidrage til dette flotte resultat! Og for deres engagerede deltagelse på holdene. Begynderholdet tiltrækker ofte 30 - 40 deltagere på én gang. Yderligere er der ofte fuld tilmeding og deltagelse på motionsholdet med 30 deltagere. Det øvede kamphold har også en god deltagelse på 15 - 20 boksere, hvilket indikerer en sund og aktiv klubkultur. Formanden udtrykte taknemmelighed over denne positive udvikling og fremhævede medlemmernes bidrag til klubbens vækst og trivsel.

Der blev også rettet en stor tak til motionstrænerne, Kasper og Alex, for deres dedikation og indsats med at skabe træningsmiljøer fyldt med både sved og smil. Og til cheftræner Filip samt Ebo og Johnny for den enorme indsats, de gør for de unge mennesker. Motionister blev opfordret til at huske at framelde sig, hvis de ikke kunne deltage i træningen. Samt at benytte sig af de træningsmuligheder i weekenden, såsom Alex' lørdagstræning og Kaspers nye CirkelSøndag. I november genoprettede klubben sit kvindehold, ledet af den tidligere polske mesterbokser, Marzena, der bidrager med sin ekspertise i teknik. Holdet oplever nu stabilitet med cirka 10 deltagere og blev yderligere styrket og boostet af eventet med Sarah Mahfoud i forbindelse med Kvindernes Kampidrætsdag. Her deltog over 40 piger og kvinder. Boksning og pink bobler og poké bowls. Sarah Mahfoud har rost arrangementet og udtrykt interesse for at gentage succesen næste år. Hun blev selv rost for sin store samarbejdsvillighed og venlige væremåde. En særlig tak blev rettet til Johnny, Nicolai, Alex og Filip for deres bidrag for at sikre, at arrangementet forløb velorganiseret og gnidningsfrit, hvilket blev bemærket og rost af Danmarks Bokse-Union (DaBU), der også var til stede.

Der er introduceret en ekstra kampholdstræning om lørdagen, hvilket bringer antallet af kamptræninger op på fire, som er standard i mange andre bokseklubber. Dette blev rost som et positivt initiativ. Klubben har etableret regelmæssige sparrings-sessioner med gode nabo- og venskabsklubber såsom Farum, Kvik Ballerup, Karlebo og Hillerød. Dette har bidraget til at opbygge et stærkt netværk, i høj grad takket være Filips og Ebos erfaringer og kontakter inden for bokseverdenen. Der er desuden planer om at oprette et diplomhold, som vil fungere som et mellemtrin mellem begynderholdet og kampholdet for at sikre en mere passende fordeling af deltagere efter niveau og alder. Børneholdet er blevet nedlagt, og medlemmerne er blevet flyttet til begynderholdet med en øget fokus på seriøsitet. Morgentræningerne er midlertidigt indstillet, men der er planer om at genoptage dem, da der stadig er interesse for dem. En ny cheftræner, Filip, er blevet introduceret i klubben med støtte fra Ebo, og begge er interesserede i at samarbejde tættere med bestyrelsen og at indgå i denne. Der er blevet indført flere trænergoder for at anerkende trænernes arbejde, herunder muligheden for at give gratis medlemskaber til familiemedlemmer, for at bruge 1.000 kr. årligt til indkøb af personligt udstyr samt for at deltage i kurser fra Idrætsråd Region Hovedstaden og DaBU. Her håber klubben at kunne sende mange trænere til et kommende trænerkursus i august. De unge hjælpetrænere vil også få et kursushonorar og en forsinket julegave som tak for deres indsats. Derudover er der blevet besluttet at aflønne Carl, Magnus og Reda for deres langvarige, stabile og gode frivillige arbejde som hjælpetrænere, som er helt essentiel for det store begynderhold. Det har de fortjent! Endelig blev der rettet en særlig tak til nogle af gutterne fra kampholdet, såsom Jason, Younes og Nikolas, der frivilligt deltager ved at køre plethandsker i træningen på begynderholdet og viser en imponerende dedikation og støtte.

Vi har haft en flot deltagelse i stævner med otte diplomstævner, seks ordinærstævner og tre store, internationale turneringer siden seneste generalforsamling. Derudover har vi deltaget i to sjællandske begyndermesterskaber og et nationalt begyndermesterskab. Klubben vandt syv kampe i træk som afslutning på den seneste sæson, men tabte 13 kampe i træk i begyndelsen af den indeværende sæson. Indtil sidste weekend, hvor Pablo fik afsluttet den lidt kedelige stime med en flot guldmedalje i den internationale turnering Tuff Nuff i Vordingborg. Klubben er stadig i en opbygningsfase, og vi har lært vigtige lektioner undervejs. Såsom betydningen af at opbygge et solidt fundament med masser af diplomkampe, før vi deltager i internationale turneringer. Der er masser af talent i klubben: Younes var seneste sæson dansk U15 dunvægt-begyndermester og er udtaget til DaBUs Udviklingstrup for særligt talentfulde unge boksere. Jason har været udtaget til Unionsholdet, som er et forstadie til det faktiske landshold. Reda har også været udtaget til Unionsholdet, og han og Nikolas vandt i år sølv ved De Sjællandske Begyndermesterskaber. Der har været to vellykkede weekend-træningslejre for kampholdet i klubbens egne lokaler, hvor der både var mange hårde træningspas og hygge med skumrørsfægtning, sund madlavning og boksning på storskærmen med proteinpandekager og slikskåle. Kæmpe tak til Filip, Johnny og Ebo, som bruger deres weekender på at køre land og rige rundt og gør så meget for de unge mennesker. Det er en stor ting!

Motionsholdet fortjener også opmærksomhed. Klubben er altid åben for at imødekomme deres ønsker og behov. Der planlægges en gratis sommerfest, ligesom den gratis fest i dag efter generalforsamlingen. Klubben er villig til at investere i nyt udstyr, såsom flere medicinbolde eller sjippetove, hvis det ønskes af motionsholdet. Bare sig til! Bo Bramsen har eksempelvis stillet forslag om flere sække og bedre udluftning/ventilation/aircondition, som behandles senere på generalforsamlingen. Der er også behov for forbedrede træningsforhold, herunder bedre ventilation og løsning af VVS-problemer. Vi har gennemført store VVS-projekter med udskiftning af vandrør og afløbsrør, men der er fortsat problemer med afløb, fugninger og hyppigt drypperi under træningerne.

Klubben arbejder aktivt på at løse disse udfordringer og er i vedvarende dialog med stadion for at forbedre forholdene. Motionsholdet fortjener ros for deres gåpåmod og overbærenhed under udfordrende forhold, og klubben er taknemmelig for deres positive tilgang til træningen. Flere medlemmer og flere træninger betyder større behov for rengøring, og vi har øget antallet af ugentlige rengøringsdage til tre.

Klubben har i juni sidste år afholdt en vellykket og hyggelig sæsonafslutning for både begynder- og kampholdet med over 40 deltagere. Der blev serveret god og billig mad fra Johnnys nabo, Jones. Sjov og hygge med svømmeture og diverse boldspil samt kåring af årets bokser (Younes), årets talent (Reda), årets fighter (Yasin) og årets kammerat (Seraj). Der blev også arrangeret en hyggelig sommerfest for motionisterne. Festudvalget, bestående af Diana, Sørensen, Tane og Isa, skal have stor tak for arrangementet! Klubben planlægger som sagt en ny sommerfest i år, med forhåbninger og venligt pres for at overtale Festudvalget til igen at arrangere den.

Klubben ønsker at engagere sig i børns og unges trivsel og udvikling ved at samarbejde med Gladsaxe Kommune og lokale uddannelsesinstitutioner. Vi er og skal være et godt sted for børn og unge mennesker, der har det svært! Boksning tilbyder en sund disciplin og respekt, hvilket gør det til en god, opdragende aktivitet for unge mennesker. Derfor har klubben talt med Martin Poulsen om at være en del af bestyrelsen, og han vil præsentere sig selv senere. Klubben har været en del af Gladsaxe Kommunes sommerferieaktiviteter i flere år og planlægger at gentage succesen med boksetræning for børn og unge i uge 27 i år. Jakob, Carl, Magnus og Reda vil stå for dette. Der er også samarbejde med Gladsaxe Sports College og Gladsaxe TEC for at sikre bedre trivsel og mere bevægelse blandt unge; en fortsættelse af vores succesfulde deltagelse i Projekt KICK. Derudover er der interesse fra Unge i Gladsaxe (UNiG), Ungecaféerne, GXU, Grønnemose Klub og Ungecentret i Gladsaxe, som klubben ser frem til at samarbejde med.

Vi har gjort en stor indsats på sociale medier for at blive mere synlige og nå ud til flere. Det er en meget vigtig del af at gøre reklame for klubben! Vi har nu en regulær Google-annonce og har femdoblet antallet af følgere på Instagram siden seneste generalforsamling, så vi nu runder 1.000 følgere inden for de næste par uger. Det er nok noget nær Top 10 blandt danske bokseklubber. Vi vil oprette en regulær Facebook-side, hvorigennem opslagene også bliver delt på klubbens hjemmeside, så den bedre repræsenterer klubben. Vi har været i lokalaviser fire gange med artikler om medlemsfremgang, med medaljer ved begyndermesterskaber, med øvrig deltagelse i stævner og med eventet ved Kvindernes Kampidrætsdag med Marzena og Sarah Mahfoud.

Status på sagen imellem Robert Larsen og Gladsaxe Bokseklub blev gennemgået. Sagen har fået sin afslutning. Parterne er blevet enige om, at Robert Larsen skal tilbagebetale et beløb, som Foreningen mener er brugt i privat øjemed og dermed ikke i foreningens interesse.

Jakob foreslår, at den nye bestyrelse holder én eller flere temadage, hvor vi får besøg fra eksempelvis DaBU, DGI og DIF og hører om, hvordan en bestyrelse arbejder og kommunikerer godt og fordeler og løser opgaver effektivt. Typiske emner i frivillige foreninger er samarbejde, kommunikation, organisation, strategi, rolle/opgave-fordeling og rekruttering af flere gode og stabile frivillige. Vi vil arbejde for længere og hyggeligere samvær i bestyrelsen, oftere bestyrelsesmøder, mere opfølgning og en mere synlig bestyrelse. Desuden nedsættelse af arbejdsgrupper, der arbejder med konkrete opgaver, så der er mere end én mand på hver opgave. Der bør formuleres en egentlig strategi og målsætning: Hvad vil vi? Hvem gør det? Hvornår? Og hvordan?. Både overordnet, men også i forhold til enkelte hold og enkelte boksere. Der bør være en rød tråd igennem træningerne på begynder-, diplom- og kamphold. Dette etableres på et snarligt trænermøde.

Herefter blev der uddelt forsinkede julegaver til trænerne. Med en ydmyg tak for deres enorme, frivillige indsats uge efter uge. For stabilitet, godt humør og godt samarbejde. Trænerne er klubbens hjerte!

2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Noor gennemgik kort klubbens regnskab udarbejdet af en revisor. Vi har ikke som håbet modtaget så mange sponsorpenge, tilskud samt fonds- og puljemidler. Dette skal vi blive bedre til at søge. Størstedelen af vores indtægter kommer altså fra kontingenter og en mindre del fra deltagertilskud fra kommunen

Vi har brugt en del midler på stævner, fester, træningslejre, udstyr og andre nødvendige udgifter. Specielt stævnerne har været dyre med udgifter til lægekort, kampbøger, mad og transport. Her skal vi for fremtiden overveje at indføre en vis egenbetaling. Vi betaler husleje og telefonregninger, som udgør mindre poster. Alt i alt har det været nødvendige udgifter for at drive klubben.

I bestyrelsen har vi en politik om at have minimum 30.000 kr. på kontoen for at undgå økonomiske problemer. Heldigvis har vi et overskud på 15.218 kr. for året, hvilket er positivt samt 67.190 kr. i aktiver. Vi skal dog fortsat være opmærksomme på vores udgifter og sørge for, at vi har styr på økonomien.

Generalforsamlingen godkendte klubbens regnskab.

3. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet er uændret. 100 kr. for unge under 16, 200 kr. for medlemmer på 16 og over. Det bemærkes i regnskabet, at kontingentindtægten for under 25-årige er større end for over 25-årige. Dertil kommer deltagertilskudet for de under 25-årige.

4. Behandling af indkomne forslag:
Der er tre indkomne forslag. To forslag er fremsat af Bo Bramsen, og ét kommer fra bestyrelsen selv. Bo sendte Jakob en mail den 25. marts, hvor han foreslog, at klubben skulle have flere sandsække i lokalet og flere blæsere for at regulere temperaturen. Hans forslag er dog ret ukonkrete, så Jakob har forsøgt at konkretisere dem ved at foreslå Stadions områdeleder en måde at hænge flere sandsække op midt i lokalet og forelægge bestyrelsens overvejelse i forhold til bedre luftkvalitet. Stadion undersøger sagerne nærmere og melder tilbage.

a. Ophængning af flere sække.
Bo foreslog også at fjerne racket og træningsbænkene for at skabe plads til flere sandsække. Derudover har trænerne diskuteret muligheden for at købe nye sikkerhedsforanstaltninger og spejle til klubbens vægge, da det er essentielt for træningen, at bokserne kan se sig selv.

Jakob foreslår, at der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med disse forslag og finde de bedste løsninger. Der er mange detaljer at tage højde for, så det vil være en god idé at have et dedikeret udvalg til at håndtere det. Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg, der afdækker muligheder for, hvordan der bedst kan gøres plads til flere sandsække.

b. Bedre udluftning/ventilation/aircondition.
Det næste forslag omhandler behovet for bedre udluftning eller ventilation i klubben. Bo foreslog at installere flere blæsere, men dette blev omformuleret til at inkludere muligheder som bedre udluftning, ventilation eller regulær aircondition. Jakob kommunikerer med Stadion angående dette og har påpeget, at luftfugtigheden og temperaturen i lokalet er næsten uudholdelig, især når et hold træner i flere timer efterfulgt af et andet hold. Vi har et udsugningssystem, der egentlig fungerer godt, men luften erstattes simpelthen af den varme luft, der kommer ind gennem dørene. Der var også overvejelser omkring en mulig indsugning, med dette er uklart.

Der blev diskuteret forskellige løsninger, herunder installation af propeller i loftet eller gulvventilatorer. Dog blev det påpeget, at disse kun ville skabe en illusion af kølighed, og at propeller i loftet kunne udgøre en risiko for sammenstød med eksempelvis sjippetove. Det blev også foreslået at installere store propeller i midten af lokalet for at skifte retning og cirkulere luften mere effektivt.

Samtidig blev der rejst bekymringer omkring luftfugtigheden og risikoen for skimmelsvamp. Selvom der ikke var nogen konkrete beviser på skimmelsvamp, var der opmærksomhed omkring fugtproblemerne i klubben, især om sommeren. Der blev nævnt tidligere problemer med vandindtrængen, som kan bidrage til den høje luftfugtighed.

Stadion arbejder på at undersøge forskellige løsninger, herunder at få et firma til at kigge på ventilationsforholdene. Jakob er optimistisk og stoler på, at områdeleder Kevin Ingemann Johansen vil følge op på sagen. Der blev foreslået at nedsætte et udvalg til at fortsætte arbejdet med ventilation, og generalforsamlingen skulle stemme om dette forslag. Dette forslag blev også vedtaget.

c. Ændring af vedtægter.
Sidste forslag er bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer. Her foreslås det, at afholdelse af generalforsamling skal ske inden november i stedet for juni, at aldersgrænsen i klubben for nuværende sættes op fra 8 til 10 år, og det understeges tydeligere, at suppleanter har fuldgyldig stemmeret på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Forslagene skaber en god dialog, der er generel enighed om at boksning bør være for alle helt ned til 6 år, men at medlemstallet, og det krav det stiller til trænerne på begynderholdet, besværliggør træningerne. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen, men der er fortsat dialog vedrørende aldersgrænsen.

5. Valg til bestyrelsen:
Dette år var formandsposten på valg, og Jakob modtog genvalg, Nicolai stillede op til sekretærposten som Jakob fratræder. Janus modtog genvalg som suppleant.

I bestyrelsen tiltræder fire nye suppleanter, mens Kenneth fratræder som suppleant. Vi takker Kenneth for hans bidrag til bestyrelsesarbejdet, og han vil fortsat fungere i forhold til korrespondance med advokater vedrørende sagen imellem Robert Larsen og Gladsaxe Bokseklub.

Bestyrelsen består nu af følgende:

Jakob Egeberg Mortensen, formand
Johnny Refsgård, næstformand
Noor Uzbek, kasserer
Nicolai Lund, sekretær
Alex Mingolla, bestyrelsesmedlem
Janus Guttesen, suppleant 
Kasper Fischer, suppleant
Filip Jørgensen, suppleant
Ebo Nartey, suppleant
Martin Poulsen, suppleant

6. Eventuelt
De nye trænere og bestyrelsesmedlemmer brugte det sidste punkt på dagsordenen til at præsentere sig selv. Filip og Ebo har begge lange karrierer i bokseverdenen. Martin har erfaring med forskellig kampsport heriblandt thaiboksning og MMA og derudover har han i sit arbejde et tæt samarbejde med kommunen, som foreningen også kan drage nytte af.