Vedr. Generalforsamling 2019

 

Referat af

ordinær generalforsamling i Gladsaxe Bokseklub 20. maj 2019.

Ad dagsorden:

ad 1.Valg af dirigent.

Alex Viborg blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

ad 2.Bestyrelsens beretning.

Formand Jean Clausen afgav beretning. Robert Larsen tiltrådte som cheftræner i stedet for Jean Clausen og Bo Hoff Hansen. Kampholdet er inde i en god udvikling med flere talentfulde boksere. Robert har gjort en god indsats for at få bygget et solidt kamphold op. At bygge sådan et hold op tager tid. I løbet af året har Gladsaxe Bokseklubs boksere deltaget i 8 diplomkampe, 4 rigtige boksekampe i Danmark og 2 i England. Motionsholdet og børneholdet kører også godt og oplever medlemsfremgang. Jean Clausen fratræder som formand efter 14 år på posten. Jean udtrykte sin uforbeholdne kærlighed til Gladsaxe Bokseklub, som har været en stor del af hans liv helt fra barnsben. Jean rettede en tak til bestyrelse, boksere, trænere, venner og familie som har været med gennem årene. Jean ønskede den nye bestyrelse held og lykke, og opfordrede til at føre klubbens traditioner videre og understregede samtidigt, at klubbens mission altid skal være en bokseklub. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

ad 3.Fremlæggelse af regnskab og budget.

Kasserer Pia Viborg fremlagde regnskabet, som viste et beskedent underskud i 2018 på 201,58 kr. Der har i løbet af 2018 været en nettotilgang af medlemmer fordelt på alle hold. Til gengæld har der været øgede udgifter ved indførelsen af medlemsregistreringssystemet Mentoclub. Bestyrelsen har ikke udarbejdet budget for 2019, da forventningerne til årets udgifter/indtægter ikke afveg fra 2018. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

ad 4.Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret med 125,- kr. pr. måned for aktive medlemmer uanset hold.

ad 5.Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad 6.Valg til bestyrelsen.

Formand. Robert Larsen blev enstemmigt valgt til formand.

Næstformand. Alex Viborg blev enstemmigt valgt til næstformand.

Kasserer. Kasserer er ikke på valg.

Sekretær. Jakob Egeberg Mortensen blev enstemmigt valgt til Sekretær.

Bestyrelsesmedlem. Kasper Fischer blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem.

Suppleant. René Sørensen blev enstemmigt valgt som suppleant.

Revisor. Diana Arentoft blev enstemmigt valgt som revisor.

ad 7.Eventuelt.

Det blev foreslået, at det skulle være muligt at træne i juli måned, hvor Gladsaxe Bokseklub ellers normalt holder helt lukket. Den nye bestyrelse vil undersøge mulighederne.